วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการวันที่ 13 - 19 กันยายน 2564

Pre-enrollment

Second Semester Academic Year 2021
From 13 - 19 September 2021
Go to Enrollment at regist.reg.cmu.ac.th
url: regist.reg.cmu.ac.th
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรือต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอเลื่อนกำหนดการออกไปก่อน
แล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป

Payment for full or additional tuition and fee.
First Semester Academic Year 2021
Postpone the opening of the payment system for tuition and fees.

เว็บไซต์หลักของสำนักทะเบียนฯ

Go to Website REG CMU

บริการสำหรับผู้ปกครอง
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (พิมพ์ใบเสร็จ)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอเลื่อนกำหนดการออกไปก่อน
แล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป
สำหรับผู้ปกครองล็อกอินเข้าสู่ระบบ