ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก
** ยื่นใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
>>> คลิกที่นี่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-hris/jobform เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์